Alg. voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Allerlise

 

Ondernemingsgegevens

Allerlise

Zaakvoerster Els Keppens

Azalealaan 51 – 9140 Temse – België

info@allerlise.be

0498/629597

KBO nummer    0673.611.451

 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Allerlise, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te
Azalealaan 51, 9140 Temse, KBO nummer 0673.611.451, biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (= klant). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Allerlise moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Allerlise aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vemeld.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden aan huis geleverd in België of Nederland.
De verzendingskosten hiervoor bedragen 5,95 euro per pakket voor België en 8,95 euro per pakket voor Nederland.
Bij bestellingen vanaf 75,00 euro dienen er geen verzendingskosten betaald te worden.
 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Allerlise niet.
Allerlise is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Allerlise is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen via e-mail, info@allerlise.be. Telefonisch kan er ook contact opgenomen worden op het nummer 0498/629597, op weekdagen tussen 18.30 en 19.30 uur, op woensdagvoormiddagen van 9 tot 11.30 uur. De klant kan steeds een boodschap inspreken indien er geen antwoord volgt.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Allerlise.
Allerlise kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- cash bij afhaling, liefst gepast of via de bancontact app
- overschrijving op IBAN BE88 7512 0857 9241 (BIC AXABBE22)
- kredietkaart (via Mollie)
- Belfius Direct Net (via Mollie)
- Bancontact (via Mollie)

Allerlise is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden aan huis geleverd in België of Nederland.
De verzendingskosten hiervoor bedragen 5,95 euro per pakket voor België en 8,95 euro voor Nederland. Bij bestellingen vanaf 75,00 euro dienen er geen verzendingskosten betaald te worden.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 15 dagen na ontvangst van de bestelling.

Als de klant het artikel wenst af te halen bij Allerlise is dat ook mogelijk door dit aan te duiden bij het aangeven van de leveringswijze. Dit kan enkel na afspraak gemaakt via e-mail.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Allerlise.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Allerlise was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Allerlise.
De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Allerlise te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Allerlise.
De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de dag van ontvangst van de goederen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Allerlise (Azalealaan 51 te Temse, info@allerlise.be) via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien het product in waarde verminderd is, behoudt Allerlise zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant.

Artikel 8: Garantie

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Allerlise, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven).  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.
U kan ten allen tijde bericht laten via e-mail indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen of wanneer u uit het klantenbestand wenst verwijderd te worden (privacy policy). Vanaf 25 mei 2018 heeft Allerlise een SSL certificaat ter bescherming van uw gegevens.

Artikel 10: Toepasselijk recht – geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.